Kategoriarkiv: Kliniska studier

I England går det att få duschskydd Seal-Tight på recept!

I Storbritannien har kliniska studier av patienter med fot/bensår som använt ”Seal-Tight” visat på förhöjda livskvalitets-värden med 20% (Quality of Life). Den fysiska funktionen förbättrades gentemot kontrollgruppen med 27% och välbefinnandet ökade hela 44%. Mycket av dagens vård inriktar sig på sårproblematiken, men för lite insatser görs för allt runt omkring. Undersökningar visar att 40% av diabetiker som lider av fotsår är deprimerade.

Duschskyddet Seal-Tight är det enda duschskydd som är godkänt av National Health Service i England för förskrivning på recept.

  • I England beräknas 540.000 stycken omläggningar per månad ske av diabetes-sår p.g.a. ofrivilligt blöta bandage. Det kostar samhället 21milj pund per månad. För Sverige skulle det jämförbart kosta 415milj kr per år. Dessutom upptar det 25% av distriktssköterskornas tid. Lösningen är – ”Seal-Tight”.
  • Undersökningar har visat att kostnaden för en Seal-Tight är mindre än 15% jämfört med vad en endaste omläggning av ett fotsår kostar.
  • Dåliga duschskydd ökar antalet halk- och fall-olyckor när patienten skall försöka att förhindra att bandaget blir blött. ”Seal-Tight” är helt tätt och materialet är halkfritt på blöta underlag.

Slutsats: Ju fler som använder Seal-Tight desto mer blir besparingar i lidande och pengar!

Klinisk behandling av fot och bensår hos diabetiker upptar en allt större del av sjukvårdsresurserna. Mycket av dagens vård inriktar sig på sårproblematiken vilken är komplex med rengöring, tryckavlastning, infektionskontroll och sårbehandling, men för lite insatser görs för allt runt omkring. Undersökningar visar att självförtroendet minskar hos patienter med fotsår och 40% av diabetiker är deprimerade. En av huvudorsakerna är svårigheten att upprätthålla sin hygien och att kunna duscha och tvätta sig obehindrat.
Det räcker inte att bara säga till sin patient att bandaget inte får bli blött utan att också säga hur detta skall gå till när man vill tvätta sig!

Att sätta in bästa behandling mot diabetessår är viktigt, men minst lika viktigt är livskvalitetsfrågor som att kunna upprätthålla sin hygien.