Månadsarkiv: maj 2012

Vad säger då distriktssköterskor i Sverige om Seal-Tight?

 • Om duschstrumpan Seal-Tight’s funktionalitet?
  Ann-Carina i Skåne: Fantastiskt. Fungerar bra.
  Rosita i Västerbotten: Mycket bra och enkel att använda. Slippa tejpa och plasta.
  Carina i Halland: En patients kommentarer var att det hade gjort ont uppe vid knäet, att det kändes som duschstrumpan ”tryckte”. Positivt var att förbandet var torrt och att hon inte hade upplevt någon halkrisk. Vad bra att det finns bredare duschskydd! Jag sprider era broschyrer av duschskyddet Seal-Tight.
  Elisabeth i Ångermanland: Patienter som använder skyddet tycker att det är väldigt bra. Håller tätt och är bekvämt att sätta på.
  Carina i Västmanland: Tycker att duschskyddet fungerar bra. Patienterna har kunnat sätta på skyddet själva och det har varit enkelt. Inte en droppe vatten har läckt igenom och det upplever patienten som tryggt och risken för halka är mindre. En påpekade att det kanske är svårare med ett tjockare förband att få på skyddet. Visar nu detta bredare skydd för patienten som är i behov av detta hjälpmedel.

 

 • Om den förbättrade livskvaliteten för patienten?
  Marthe i Södermanland: Duschskyddet har fungerat jättebra. Patienterna har kunnat duscha oftare nu än tidigare. Det har varit enkelt och bra och ta av och på skyddet. Nu med duschskyddet är det ej mer svampig och blöt hud efter läckage. Patienterna får en annan livskvalitet med duschskydd.
  Anna-Karin på Gotland: Absolut bra att slippa tejpningen på gammal skör hud.

 

 • Om minskat merarbete i vården?
  Anna-Karin på Gotland: Även samordningstrasslet minskar när hemtjänst och distriktssköterskorna inte behöver boka omläggning direkt efter dusch.
  Marthe i Södermanland: Nu är hud och ben torrt, och för vår del färre omläggningar och mindre resor till Vårdcentralen för patienten.
  Rosita i Västerbotten: Hemtjänsten är mycket nöjd. Det sparar tid och omläggningar av blöta förband.
  Ann-Carina i Skåne: Det skulle vara till stor fördel om jag hade kunnat skriva ut det som hjälpmedel till patienten.