Duschskydd på recept – fler och fler upptäcker hur bra Seal-Tight är.

Nu är det många patienter som vet hur enkelt livet kan vara om man har ett Seal-Tight duschskydd om bandaget eller PICC-line. Fler och fler skulle vilja få denna information tidigt och gärna på recept.

Seal-Tight för PICC-line

Seal-Tight för PICC-line

Seal-Tight Lång Arm


Hur duschar jag med PICC-line?

Alla som har PICC-line vet hur viktigt det är att hålla den ren och torr för att undvika infektioner. Infektioner är farliga och att hitta en ny ven för PICC-line är inte alltid så lätt. Men hur gör jag då som patient när jag kommit hem och jag vill duscha?

ActiveSeal armbåge

Seal-Tight Sport armbåge är ett säkert duschskydd att använda för dig som har PICC-line. Med  Seal-Tight Sport armbåge håller du PICC-line torr och tvålfri, vilket är mycket viktigt för att hålla bakterier och infektioner borta.

Plastpåsar och tejp fungerar inte – vattnets kapillärkrafter är för starka och vattnet tränger in emellan plast,tejp och hud. SEAL-TIGHT´s material och utformning bildar en ”läpp” mellan hud och duschskydd som stöter bort vattnet.

Armbågsskyddet SEAL-TIGHT finns i olika storlekar och anpassar sig efter armens storlek. Med PICC-line högt upp på överarmen passar oftast artikelnummer 20319 Seal-Tight Sport armbåge Large bäst. Mät omkretsen på din överarm för att se vilken SEAL-TIGHT som passar dig bäst.

SealTight Sport 20318 armbåge

Artikel   Storlek   Längd    Bredd    Överarm omkrets
20318    Small      41cm       23cm         18-25cm
20317    Medium 41cm       27cm          25-38cm
20319    Large      41cm       30cm         38-56cm

Armbågsskyddet SEAL-TIGHT kan du sätta på dig med en hand. Trä igenom PICC-line handen i det större hålet av de två hålen i armbågsskyddet. Stick in tummen och vidga hålet på armbågsskyddet närmast dig och lyft det försiktigt över bandage och PICC-line. När armbågsskyddet sitter på rätt ställe, se till att öppningarna i armbågsskyddet bildar en läpp runt armen samt att de pekar/putar mot din skuldra respektive mot din hand.


Jag fick chansen att testa båda duschskydden ”Seal Tight” och ”Seal Tight Sport”

Den gör faktiskt ett utmärkt jobb och underlättar något enormt när man duschar, just det klassiska med en påse är ju oron att det ska läcka in och klumpigheten när man står i duschen med armen i högläge.

Problemet för mig var att jag hade bara en stödskena på undersidan av armen och bandage runt resten av min underarm, att trä på skydden för mig utan att lägga tryck på mitt benbrott i handen var lite svårt, jag rekommenderar vanliga varianten för detta då det annars krävs en medhjälpare på sportvarianten om du inte är duktig med fötterna, med risk att tänja försegligen.

Det är nog enklare om man har helgipsat runt hela handen/armen.

Ett tips är att suga ut luften med ett sugrör när du trätt på den, då sitter den åt och blir inte lika ballongaktig.

Nedan är några länkar till filmer och bilder som visar hur jag sätter på mig duschskydden:

Filmer:
http://youtu.be/5tD9pw-5J2I ”Seal Tight”

http://youtu.be/1dam5EfuTgA ”Seal Tight Sport”

Bilder:
http://www.pictures.se/bilder/agEM.jpg

http://www.pictures.se/bilder/4WMX7.jpg

Det blir enklare att hålla hygienen på topp, man drar sig inte för att duscha..

Vänta inte med att köpa, du behöver denna direkt  =)

Vänliga hälsningar / Dennis


En studie i livskvalitet för patienten och onödigt merarbete i vården.

I vården lägger distriktssköterskor och hemsjukvård ner mycket möda och omsorg på att behandla fot- och bensår på äldre och diabetiker. Klinisk behandling av fot- och bensår hos äldre och diabetiker upptar en allt större del av sjukvårdsresurserna. Mycket av dagens vård inriktar sig på sårproblematiken, vilken i sig är mycket komplex med rengöring, tryckavlastning, infektionskontroll och sårbehandling.

När mycket arbete och omsorg läggs på patientens sår, är det lätt att förbise sårets läkningsförhållanden och patientens liv efter såromläggningen.
Det är väl dokumenterat i olika kliniska studier att patienten får ett sämre självförtroende, som en direkt följd av fot och bensår. En av de största orsakerna till detta är svårigheten att kunna bada och duscha, utan att ofrivilligt blöta ner bandaget. Svårigheten för patienten att självständigt kunna upprätthålla god personlig hygien var den viktigaste faktorn för depression i studien (1). Undersökningar visar att upp till 40% av diabetiker som lider av fotsår kan lida av depression.

Ofrivilligt blöta bandage försämrar sårläkning och ökar infektionsrisken!
Idag får många patienter det slentrianmässiga tipset av vårdpersonal att det bara ”är att ta en plastpåse och lite tejp så fixar det sig”. I studien (1) visade det sig att 4% av alla såromläggningar berodde på ofrivilligt blöta bandage p.g.a. att patienten hade försökt att duscha eller bada med en plastpåse och tejp. Förutom att tejp inte är speciellt lämpligt för gammal skör hud, så medför dåliga otäta duschskydd att antalet halk- och fallolyckor ökar. Dessutom var det flera patienter som inte rapporterade och förstod att deras ofrivilligt blöta bandage kan leda försämrad läkningsprocess och livshotande infektioner.

Räcker det att tala om för patienten att bandaget inte får bli blött, utan att tala om varför och hur detta skall gå till?
Det är dags att lyfta fram livet efter såromläggningen och livskvalitetsfrågorna för patienter som dagligen lever med sina sår. I England har kliniska studier av patienter med fot/bensår som använt duschskyddet ”Seal-Tight” visat på förhöjda livskvalitets-värden med 20% (Quality of Life). Mycket av dagens vård inriktar sig på sårproblematiken, men för lite insatser görs för allt runt omkring.
I England beräknades att 540.000 stycken omläggningar per månad sker av diabetes-sår p.g.a. ofrivilligt blöta bandage. Det kostar samhället 21milj pund per månad. (För Sverige skulle den jämförbara kostnaden vara 415milj kr per år.) Därför blev duschskyddet ”Seal-Tight” det första duschskydd att godkännas av National Health Service i England för förskrivning på recept. ”Seal-Tight” är helt tätt och materialet är halkfritt på blöta underlag. ”Seal-Tight” har hittills använts av fler än 15miljoner patienter!

(1)Ashford RL, McGee P Kinmond K (2003) Perception of quality of life by people with diabetic foot ulcers. The diabetic foot3:150-5.
Boulton AJ, Vileikyre L, Rgnarsson-Tennvall G,Apelqvist J(2005) The global burden of diabetic foot disease. Lancet366:1719-24.
Edmonds M, Foster A(2005) Ulcer-freesurvival in diabetic foot patients. Diabetic Medicine 22 1293-4.
Franks PJ,Moffatt CJ (1999) Quality of Life issues in chronic wound management. British Journal of Community Nursing4:283-9
Kinmond K, McGeeP, Gough S, Ashford R (2003) Loss of self: a psychosocial study of the quality of life of audults with diabetic foot ulceration. Jornal of Tissue Viability 13:6-12
Stang D The Diabetic Foot Jornal 10 2007.

Twim AB
tel.0734151000, email: info@twim.se
http://www.twim.se
http://www.duschskydd.wordpress.com


Vad säger då distriktssköterskor i Sverige om Seal-Tight?

 • Om duschstrumpan Seal-Tight’s funktionalitet?
  Ann-Carina i Skåne: Fantastiskt. Fungerar bra.
  Rosita i Västerbotten: Mycket bra och enkel att använda. Slippa tejpa och plasta.
  Carina i Halland: En patients kommentarer var att det hade gjort ont uppe vid knäet, att det kändes som duschstrumpan ”tryckte”. Positivt var att förbandet var torrt och att hon inte hade upplevt någon halkrisk. Vad bra att det finns bredare duschskydd! Jag sprider era broschyrer av duschskyddet Seal-Tight.
  Elisabeth i Ångermanland: Patienter som använder skyddet tycker att det är väldigt bra. Håller tätt och är bekvämt att sätta på.
  Carina i Västmanland: Tycker att duschskyddet fungerar bra. Patienterna har kunnat sätta på skyddet själva och det har varit enkelt. Inte en droppe vatten har läckt igenom och det upplever patienten som tryggt och risken för halka är mindre. En påpekade att det kanske är svårare med ett tjockare förband att få på skyddet. Visar nu detta bredare skydd för patienten som är i behov av detta hjälpmedel.

 

 • Om den förbättrade livskvaliteten för patienten?
  Marthe i Södermanland: Duschskyddet har fungerat jättebra. Patienterna har kunnat duscha oftare nu än tidigare. Det har varit enkelt och bra och ta av och på skyddet. Nu med duschskyddet är det ej mer svampig och blöt hud efter läckage. Patienterna får en annan livskvalitet med duschskydd.
  Anna-Karin på Gotland: Absolut bra att slippa tejpningen på gammal skör hud.

 

 • Om minskat merarbete i vården?
  Anna-Karin på Gotland: Även samordningstrasslet minskar när hemtjänst och distriktssköterskorna inte behöver boka omläggning direkt efter dusch.
  Marthe i Södermanland: Nu är hud och ben torrt, och för vår del färre omläggningar och mindre resor till Vårdcentralen för patienten.
  Rosita i Västerbotten: Hemtjänsten är mycket nöjd. Det sparar tid och omläggningar av blöta förband.
  Ann-Carina i Skåne: Det skulle vara till stor fördel om jag hade kunnat skriva ut det som hjälpmedel till patienten.

I England går det att få duschskydd Seal-Tight på recept!

I Storbritannien har kliniska studier av patienter med fot/bensår som använt ”Seal-Tight” visat på förhöjda livskvalitets-värden med 20% (Quality of Life). Den fysiska funktionen förbättrades gentemot kontrollgruppen med 27% och välbefinnandet ökade hela 44%. Mycket av dagens vård inriktar sig på sårproblematiken, men för lite insatser görs för allt runt omkring. Undersökningar visar att 40% av diabetiker som lider av fotsår är deprimerade.

Duschskyddet Seal-Tight är det enda duschskydd som är godkänt av National Health Service i England för förskrivning på recept.

 • I England beräknas 540.000 stycken omläggningar per månad ske av diabetes-sår p.g.a. ofrivilligt blöta bandage. Det kostar samhället 21milj pund per månad. För Sverige skulle det jämförbart kosta 415milj kr per år. Dessutom upptar det 25% av distriktssköterskornas tid. Lösningen är – ”Seal-Tight”.
 • Undersökningar har visat att kostnaden för en Seal-Tight är mindre än 15% jämfört med vad en endaste omläggning av ett fotsår kostar.
 • Dåliga duschskydd ökar antalet halk- och fall-olyckor när patienten skall försöka att förhindra att bandaget blir blött. ”Seal-Tight” är helt tätt och materialet är halkfritt på blöta underlag.

Slutsats: Ju fler som använder Seal-Tight desto mer blir besparingar i lidande och pengar!

Klinisk behandling av fot och bensår hos diabetiker upptar en allt större del av sjukvårdsresurserna. Mycket av dagens vård inriktar sig på sårproblematiken vilken är komplex med rengöring, tryckavlastning, infektionskontroll och sårbehandling, men för lite insatser görs för allt runt omkring. Undersökningar visar att självförtroendet minskar hos patienter med fotsår och 40% av diabetiker är deprimerade. En av huvudorsakerna är svårigheten att upprätthålla sin hygien och att kunna duscha och tvätta sig obehindrat.
Det räcker inte att bara säga till sin patient att bandaget inte får bli blött utan att också säga hur detta skall gå till när man vill tvätta sig!

Att sätta in bästa behandling mot diabetessår är viktigt, men minst lika viktigt är livskvalitetsfrågor som att kunna upprätthålla sin hygien.


Hur får jag tag på duschskydd?

Duschskydd Seal-Tight kostar 225kr styck +frakt oavsett modell (se  www.twim.se )
Du beställer enklast genom att skicka ett email med adressuppgifter till info@twim.se eller använda formuläret nedan. Du kan också ringa 0734-151000 (lämna meddelande så ringer vi upp).

När du får ditt nya förband upptar det all koncentration hos dig och vårdpersonalen. Livet efter såromläggningen glöms bort. Ändå är det viktigt både för dig och såret att det läks på bästa sätt och att du samtidigt kan fortsätta leva så normalt som möjligt.
Våra duschskydd Seal-Tight har använts och tillverkats  i fler än 15miljoner exemplar hittills. Duschstrumpan Seal-Tight ger dig möjlighet att enkelt upprätthålla din hygien och självständighet. Seal-Tight är enkel att ta på och av med en hand. Det gäller även för dig med begränsad rörlighet. Ytan på Seal-Tight är halkfri för att förhindra fallolyckor på våta underlag och är tillverkad i högsta kvalitet för daglig användning i flera månader.